Fotografie

Svěcení sochy sv.Cecílie - patronky hudebníků (všechna alba)

<< >> | modlitba před svěcením

modlitba před svěcením

S. Cecílie na oltáři těsně před svěcením.

©2019 SoliDeo