Fotografie

Svěcení sochy sv.Cecílie - patronky hudebníků (všechna alba)

<< >> | příchod do kostela v Píšti

příchod do kostela v Píšti

Tak tady se sv. Cecílie nese průvodem na oltář kostela sv. Vavřince v Píšti, kde bude při mši svaté posvěcena.

©2019 SoliDeo